Yönetim Kurulu

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Şube Başkanı – Ramazan AYDIN
Şube Başkan Yardımcısı- Erkan ÜÇKARDEŞ
Şube Sekreteri- Özlem HOŞGÖREN ENDER
Şube Mali Sekreteri- Serhat TURGUT
Şube Eğitim Sekreteri-Hüseyin AKEL
Şube Örgütlenme Sekreteri- Nazlı ÖZKAN
Şube Basın-Yayın Sekreteri-Berat KAPAR