Travma, Kriz, Afet ve Psikososyal Müdehale Birimi

Travma, Kriz, Afet ve Psikososyal Müdahale Birimi: Travma, afet ve kriz durumlarına müdahale edilmesi,  bu gibi toplumsal olaylarda dernek adına görüş bildiren bir açıklama yapılması, konu ile ilgili farkındalık oluşturacak çalışmaların planlanması, birimde çalışacak kişilere gerekli eğitimlerin verilmesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin yapılması ile ilgili çalışmaları yapan birimdir.