Sempozyum

Öteden beri bireyin kendisine “Ben kimim?”, “Nereye aitim?”, “Yaşamımda neler yapmalıyım?” diye sorular sorduğu bilinmektedir. Psikolojik Danışmanlık mesleği, insanın gereksinimlerini, plânladığı kararları yerine getirebilmesi, problemlerini çözebilmesi ve kendine ait farkındalığı geliştirerek ve daha sağlıklı olarak yaşayabilmesine yardım sağlama sürecidir.Bu süreçte, insanı etkileyen olumsuz olaylardan kaçınarak gelişim ve büyüme engellerini önleyici sağlıklı ortamların oluşmasına yardımcı olunmaktadır.

Okullarda psikolojik danışmanlar, bireyin yaşamındaki ilerleme ve gelişmenin devamlılığını garanti altına alan stratejilerin plânlanmasına yardım ederek, potansiyellerinin en yüksek düzeyde gelişmesi için onları cesaretlendirirler. Bugünün çocuğu, eğitim ve günlük yaşamını etkileyen bir dizi çocuk istismarı, toplumsal şiddet gibi çeşitli etmenlerle mücadele içindedir.Bireylerin tüm yaşam gerçekleri içinde psikolojik danışma hizmetleri, problemlerin önlenebilmesi için gelişimsel konulara odaklanarak duyuşsal, sosyal ve psikolojik sağlığın oluşturulmasını amaçlarlar.

Biz de Türk PDR Derneği Diyarbakır Şubesi olarak ilimizde çalışan meslektaşlarımızın kendilerinin donanımını artırması, mesleki gelişimini sürdürmesi ve okullarımızda meydana gelen olaylar karşısında son bilimsel bilgiler doğrultusunda çalışması için bu bilimsel çalışma içine girerek bu çalışmayı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Başvuru Koşulları

1) PDR öğrencisi veya PDR/EPH mezunu olmak
2) Psikoloji mezunu(okulda çalışıyor olmak, formasyon almış olmak)
3) Başvuru yapan bireylerin diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi görüntüsünü sisteme yüklemeleri gerekmektedir. ( E-devletten mezuniyet belgesi indirilip pdf olarak yüklenebilir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotoğrafı çekilerek jpeg olarakta sisteme yüklenebilir)

 

Sempozyum Kayıt