Dergi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Dergisi      http://pdrdergisi.org/index.php/pdr

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi                                http://dergipark.gov.tr/kpdd/issue/41808

Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi                                    http://dergipark.gov.tr/opdd

Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi                                     http://dergipark.gov.tr/apdad