Bilimsel Yayın Arge Çalışmaları Birimi

Bilimsel Yayın Hazırlama ve Ar-Ge Birimi: PDR alanı ile ilgili bilimsel temelli araştırmaların yapılıp istatistiki sonuçlar halinde raporlaştırılması. Dergi, e dergi, makale, broşür, kitap  vb yayınların hazırlanıp sunulması ile ilgili çalışmaları yapan birimdir.